Automatický filter s aktívnym uhlím a pieskom

Technické údaje

*tento zoznam nie je úplný a je len orientačný. Skutočné odstraňovanie/redukcia znečistení závisí od mnohých faktorov (typu aktívneho uhlia, úrovne znečistenia, pH, teploty, doby kontaktu apod.) Dôkladné údaje je možné získať až po vykonaní laboratórnych testov.

Partneri