Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

Princíp fungovania

eXPERT je líniou troch zariadení, so širokým spektrom použitia. Boli projektované takým spôsobom, aby vyriešili väčšinu problémov vyskytujúcich sa v studničnej vode. Odželezňovacie filtre – konštrukcia a prehľad predností:

Prierez zariadenia Element Výhody pre Vás

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

Odželezňovacie filtre eXPERTOxy sú továrensky vybavené špeciálnym injektorom, ktorý prevzdušňuje vodu. Oxy 700+ má aktívnu náplň zeolitu, odstraňujúcu zo studničnej vody problémy ktoré sa tam najčastejšie vyskytujú. Oxy 700 je vyrábaný bez náplne. Autorizovaný partner EcoWater ho vyplní náplňou vybranou individuálne, v závislosti od problému a druhu inštalácie.
 • bez nutnosti používania vonkajších prevzdušňujúcich zariadení a dodatočných nákladov na chemické prípravky,
 • jednoduchšia montáž bez dodatočných nákladov.

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

Odželezňovací filter eXPERT Iron je vyrábaný bez náplne, vďaka čomu Autorizovaný partner EcoWater môže naplniť špecifickou náplňou prispôsobenou pre daný prípad.
 • zariadenie „vyrobené na mieru”, prispôsobené Vašej inštalácii a zložkám vyskytujúcim sa vo vode.

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

1. Unikátny, praktický obtokový ventil by-pass, montovaný v zadnej časti zariadenia (zahrnutý v cene zariadenia)
 • po vtlačení piesta by-passu voda nebude pretekať zariadením, vďaka čomu v prípade odpojenia zariadenia od inštalácie, budete mat naďalej prístup k vode (neupravenej).

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

2. Veľký grafický displej s vysokým kontrastom
 • poskytuje cenné informácie o práci zariadenia, spotrebe vody a jednotlivých cyklov preplachu - intuitívne menu vo Vami zvolenom jazyku

 • intuitívne menu vo Vami zvolenom jazyku.

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

3.Špeciálna konštrukcia horného distribútora, predlžujúca kontakt vody so vzduchom
 • účinnejšie odstraňovanie železa z vody.

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

4.Filter je prispôsobený pre náplne preplachovaných výlučne vodou
 • bez nutnosti používania nákladných, pre človeka a životné prostredie škodlivých chemických prípravkov.

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

5.Všetky súčasti filtra a elektronika, sú umiestené v štýlovom plášti
 • zabezpečenie podsústav pred nepriaznivým pôsobením vonkajších vplyvov, akými sú prach a špina,
 • dlhšia trvanlivosť zariadenia.

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

6.Modul WiFi v štandarde
 • môžete monitorovať a diaľkovo ovládať prácu zariadenia pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača,
 • v prípade poruchy zariadenie Vám pošle sms a/alebo e-mail so správou,
 • môžete so servisným pracovníkom zdieľať on-line vybrané údaje týkajúce sa zariadenia

 

Odželezňovacie filtre eXPERTOxy - zásady činnosti:

Filtre eXPERTOxy 700 i 700+ sú zariadenia, ktoré prevzdušňujú vodu pomocou špeciálneho aspirátora. Vďaka tomu sú zlúčeniny napr. železa rozpustené vo vode, oxidované, a následne odstraňované náplňou. V priebehu regenerácie sú všetky nečistoty z náplne vyplachované do kanalizácie, potom sú zariadenia plnené vzduchom. Filtre fungujú bez použitia hlučného kompresora, a pre regeneráciu náplne je používaná len voda, bez nutnosti používania chemických prípravkov. eXPERTOxy 700+ je vyrábaný s náplňou, a Oxy 700 – bez náplne. V závislosti od problémov vyskytujúcich sa vo vode autorizovaný partner EcoWater vyberie a naplní zariadenie príslušnou filtračnou náplňou.

Odželezňujúci filter eXPERT Iron 700 - zásady činnosti:

Filter eXPERT Iron 700 je vyrábaný bez filtračných náplní. V závislosti od problémov vyskytujúcich sa vo vode autorizovaný partner EcoWater vyberie a naplní zariadenie príslušnou filtračnou náplňou. Filter je prispôsobený pre náplne regenerované výlučne vodou

Dôležité informácie:

 • trvanlivosť náplní závisí od typu náplne a kvalite vody,
 • filtre sa montujú na hlavnú prípojku studenej vody v dome
 • miesto montáže filtra musí byť vybavené elektrickou zásuvkou a kanalizačným odtokom,
 • obslužné činnosti nie sú vyžadované, zariadenia sú vybavené modulom WiFi pre diaľkovú obsluhu.

Partneri