Viete, že...?

... medzi celou vodou, ktorá sa nachádza na zemi, takmer 97 % predstavuje slaná morská voda. Sladká voda predstavuje iba 3 % celku vody na zemi. 77 % sladkej vody je uväznených v polárnych ľadoch a horských ľadovcoch, 22 % sú podzemné vody, a len 1 % celkových zásob sladkej vody sa nachádza v riekach, jazerách a v podobe vodnej pary v atmosfére.

 

Automatický mechanický filter

Automatický filter s aktívnym uhlím a pieskom

Zariadenie na zmäkčenie vody

Zariadenie s multifunkčnou náplňou

Zariadenie na odstránenie železa a mangánu

Partneri